ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

จอยทัวร์เวียดนาม-บานาฮิลล์-4-วัน-3-คืน

จอยทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
ชมวิวบนสะพานมือสีทอง , ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน และ โบสถ์สีชมพู
ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ
คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFÉ / เที่ยวจุกๆบนบาน่าฮิลล์
พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 2 คืน 4 ดาว

วันที่ 1 กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกรพ่นไฟ
วันที่ 2 วัดหลิงอิ๋ง – SON TRA MARINA CAFE – แวะร้านเยื่อไผ่ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – ดานัง
วันที่ 3 ดานัง – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก – พักบนบาน่าฮิลล์
วันที่ 4
บาน่าฮิลล์ – ดานัง – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สุวรรณภูมิ

โค้ดทัวร์ BCIF CVZD5

อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

เด็กเสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่

เมษายน 2567
วันที่ 3-6 เมษายน 2567 14,899 บาท
วันที่ 6-9 เมษายน 2567 16,899 บาท
วันที่ 10-13 เมษายน 2567 22,899 บาท
วันที่ 12-15 เมษายน 2567 22,899 บาท
วันที่ 13-16 เมษายน 2567 22,899 บาท
วันที่ 14-17 เมษายน 2567 22,899 บาท
วันที่ 19-22 เมษายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 20-23 เมษายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 24-27 เมษายน 2567 14,899 บาท
วันที่ 26-29 เมษายน 2567 14,899 บาท
พฤษภาคม 2567
วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2567 16,899 บาท
วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2567 15,899 บาท
มิถุนายน 2567
วันที่ 1-4 มิถุนายน 2567 16,899 บาท
วันที่ 8-11 มิถุนายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 14-17 มิถุนายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 15-18 มิถุนายน 256 15,899 บาท
วันที่ 19-22 มิถุนายน 2567 14,899 บาท
วันที่ 21-24 มิถุนายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 26-29 มิถุนายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 28 มิ.ย.-1 ก.ค. 2567 15,899 บาท
กรกฎาคม 2567
วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2567 16,899 บาท
วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2567 16,899 บาท
วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2567 16,899 บาท
สิงหาคม 2567
วันที่ 2-5 สิงหาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 3-6 สิงหาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 7-10 สิงหาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 9-12 สิงหาคม 2567 16,899 บาท
วันที่ 16-19 สิงหาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 21-24 สิงหาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 23-26 สิงหาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 28-31 สิงหาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 30 ส.ค.-2 ก.ย. 67 15,899 บาท
วันที่ 31 ส.ค.-3ก.ย. 67 15,899 บาท
กันยายน 2567
วันที่ 7-10 กันยายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 13-16 กันยายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 14-17 กันยายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 20-23 กันยายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 25-28 กันยายน 2567 14,899 บาท
วันที่ 27-30 กันยายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 28 ก.ย.-1 ต.ค. 67 15,899 บาท
ตุลาคม 2567
วันที่ 2-5 ตุลาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 3-6 ตุลาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 4-7 ตุลาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 9-12 ตุลาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2567 16,899 บาท
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 16-19 ตุลาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2567 16,899 บาท

ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

โหลดโปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์

spot_img

แนะนำโปรโมชั่นทัวร์

ทัวร์เวียดนาม-การบินไทย

ทัวร์เวียดนาม ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์ บินการบินไทย 4 วัน

พ.ย.-ธ.ค.2567
BCIF CTGHAN2
ส่วนลด 300 บาท
20,899

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนาม-แช่ออนเซ็น

ทัวร์เวียดนาม แช่ออนเซ็น สวนสนุกบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

พ.ย.-ต.ค.2567
BCIF CVZ7
ส่วนลด 300 บาท
16,899

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนาม-พักบานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน

เม.ย.-ต.ค.2567
BCIF CFDD3
ส่วนลด 300 บาท
13,899

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนาม-เว้

ทัวร์เวียดนาม เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

วันนี้-มี.ค.67
BCIF VND1
ส่วนลด 300 บาท
15,899

เริ่มต้น /ท่าน