spot_img
spot_img

ทัวร์เวียดนาม ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์ บินการบินไทย 4 วัน

โปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ-ฮานอย-ซาปา–โมอาน่า ซาปา คาเฟ่-โบสถ์หินที่เก่าแก่–ตลาดไนต์เมืองซาปา
วันที่ 2 นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – หมู่บ้าน Cat Cat
วันที่ 3 ซาปา–ลาวไก–เลือกซื้อของฝาก ร้านเยื่อไผ่-ฮานอย–สุสานอดีตประธานาอธิบดีโฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย
วันที่ 4 ฮานอย –หมู่บ้านธูป- นิงห์บิงห์ -จ่างอาน – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย – สุวรรณภูมิ

โค้ดทัวร์ BCIF CTGHAN2

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เดือน พฤศจิกายน 2567
วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2567 20,899 บาท
วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2567 20,899 บาท
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2567 20,899 บาท
วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2567 20,899 บาท
วันที่ 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2567 20,899 บาท
เดือน ธันวาคม 2567
วันที่ 6-9 ธันวาคม 2567 21,899 บาท
วันที่ 12-15 ธันวาคม 2567 20,899 บาท
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2567 20,899 บาท
วันที่ 29 ธันวาคม-1 มกราคม 2568 26,899 บาท
วันที่ 30 ธันวาคม-2 มกราคม 2568 26,899 บาท
ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ (Infant) = 4,000 บาท

โค้ดทัวร์

BCIF CTGHAN2

ค้นหาทัวร์

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์เวียดนาม-เว้

ทัวร์เวียดนาม เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
วันนี้-มี.ค.67
Vietnam Airlines
BCIF VND1
15,899

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนาม-เมืองโบราณฮอยอัน

ทัวร์เวียดนาม เมืองโบราณฮอยอัน พักหรู 4 ดาว

4 วัน 3 คืน
เม.ย.-ต.ค.2567
Air Asia
CIF CVZD8
15,899

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม-เว้

ทัวร์เวียดนาม เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
วันนี้-มี.ค.67
Vietnam Airlines
BCIF VND1
15,899

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนาม-เมืองโบราณฮอยอัน

ทัวร์เวียดนาม เมืองโบราณฮอยอัน พักหรู 4 ดาว

4 วัน 3 คืน
เม.ย.-ต.ค.2567
Air Asia
CIF CVZD8
15,899

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนาม-ล่องเรือกระด้ง

ทัวร์เวียนาม ล่องเรือกระด้ง พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
เม.ย.-ต.ค.67
Thai Vietjet
BCIF CVZD6
14,899

เริ่มต้น /ท่าน

จอยทัวร์เวียดนาม-บานาฮิลล์-4-วัน-3-คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
เม.ย.-ต.ค.2567
Air Asia
CIF CVZD5
14,899

เริ่มต้น /ท่าน

ค้นหาโปรแกรมที่ต้องการ / โค้ดทัวร์