ทัวร์เวียนาม ล่องเรือกระด้ง พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม-ล่องเรือกระด้งทัวร์เวียนาม ล่องเรือกระด้ง พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

 นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge)
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง ตลาดฮอยอัน และ ช้อปปิ้ง 1 ตลาดดัง ตลาดฮาน
 ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ , ล่องเรือมังกรชมสองฝั่งแม่น้ำหอม ,นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
 อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ
 เมนูพิเศษ !!! ปิ้งย่าง BBQ & ชาบู บุฟเฟ่ต์ + ซาชิมิ เซต,ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ
 พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว

วันที่ 1 กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วันที่ 2 พระราชวังไดโน้ย(ชมด้านนอก) –นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ – ร้านเยื่อไผ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ สวนสนุก
วันที่ 3 บาน่าฮิลล์ – หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ-หมู่บ้านหินอ่อน
วันที่ 4
วัดหลิงอิ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

โค้ดทัวร์ BCIF CVZD6

อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
เด็กเสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่
เมษายน 2567
วันที่ 3-6 เมษายน 2567 14,899 บาท
วันที่ 5-8 เมษายน 2567 16,899 บาท
วันที่ 6-9 เมษายน 2567 16,899 บาท
วันที่ 10-13 เมษายน 2567 22,899 บาท
วันที่ 11-14 เมษายน 2567 22,899 บาท
วันที่ 13-16 เมษายน 2567 22,899 บาท
วันที่ 19-22 เมษายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 24-27 เมษายน 2567 14,899 บาท
วันที่ 26-29 เมษายน 2567 15,899 บาท
พฤษภาคม 2567
วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2567 16,899 บาท
วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2567 16,899 บาท
วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567 15,899 บาท
มิถุนายน 2567
วันที่ 31 พ.ค.-3 มิ.ย. 67 15,899 บาท
วันที่ 1-4 มิถุนายน 2567 16,899 บาท
วันที่ 8-11 มิถุนายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 14-17 มิถุนายน 256 15,899 บาท
วันที่ 21-24 มิถุนายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 22-25 มิถุนายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 28 มิ.ย.-1 ก.ค. 2567 15,899 บาท
กรกฎาคม 2567
วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 11-14 กรกฎาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2567 15,899 บาท
สิงหาคม 2567
วันที่ 2-5 สิงหาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 9-12 สิงหาคม 2567 16,899 บาท
วันที่ 16-19 สิงหาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 21-24 สิงหาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 22-25 สิงหาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 28-31 สิงหาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 29 ส.ค.-1 ก.ย. 67 15,899 บาท
กันยายน 2567
วันที่ 4-7 กันยายน 2567 14,899 บาท
วันที่ 6-9 กันยายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 11-14 กันยายน 2567 14,899 บาท
วันที่ 13-16 กันยายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 18-21 กันยายน 2567 14,899 บาท
วันที่ 20-23 กันยายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 25-28 กันยายน 2567 14,899 บาท
วันที่ 28 กันยายน -1 ตุลาคม 2567 15,899 บาท
ตุลาคม 2567
วันที่ 2-5 ตุลาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 3-6 ตุลาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 9-12 ตุลาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 11-14 ตุลาคม 2567 16,899 บาท
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2567 16,899 บาท
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 16-19 ตุลาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2567 16,899 บาท

ทัวร์เวียดนาม ล่องเรือกระด้ง บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

โหลดโปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เวียดนาม ล่องเรือกระด้ง

spot_img

แนะนำโปรโมชั่นทัวร์

ทัวร์เวียดนาม-การบินไทย

ทัวร์เวียดนาม ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์ บินการบินไทย 4 วัน

พ.ย.-ธ.ค.2567
BCIF CTGHAN2
ส่วนลด 300 บาท
20,899

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนาม-แช่ออนเซ็น

ทัวร์เวียดนาม แช่ออนเซ็น สวนสนุกบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

พ.ย.-ต.ค.2567
BCIF CVZ7
ส่วนลด 300 บาท
16,899

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนาม-พักบานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน

เม.ย.-ต.ค.2567
BCIF CFDD3
ส่วนลด 300 บาท
13,899

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนาม-เว้

ทัวร์เวียดนาม เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

วันนี้-มี.ค.67
BCIF VND1
ส่วนลด 300 บาท
15,899

เริ่มต้น /ท่าน