Saturday, July 20, 2024
ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง มาเก้า 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก้า 4 วัน 3 คืน

โค้ดทัวร์ :

BT-HKG32_CX
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ก.ย.67
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)
22,999

ไฮไลท์

นำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง กระเช้าลอยฟ้านองปิง ,พระใหญ่นองปิง หรือ พระใหญ่เทียนถาน,หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
สะพาน HZMB หรือ สะพานเชื่อมฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า ,เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
จัตุรัสเซนนาโด้ ,ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล,เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ,วัดแชกงหมิว
โรงงานจิวเวอร์รี่ ,ร้านหยก

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท
วันที่ 2
มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • จัตุรัสเซนาโด้ • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล • วัดเจ้าแม่กวนอิม • เดอะเวเนเชี่ยน • เกาะฮ่องกง
วันที่ 3
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง)
วันที่ 4
เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดแชกง • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก • สนามบินเชคแล็ปก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-HKG32_CX

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
13-16 มิ.ย.67 25,999
19-22 ก.ค.67 27,999
26-29 ก.ค.67 27,999
19-22 ก.ค.67 25,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน