Saturday, July 20, 2024
ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน

โค้ดทัวร์ :

HKG46
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.-ก.ย.67
THAI AIR ASIA (FD)
18,999

ไฮไลท์

วิคตอเรียพีค ,รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) ,วัดเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล ทินหัว อ่าวรีพัลส์เบย์
วัดหลิงฟ้า (LIN FA KONG TEMPLE) ,วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple)
วัดแชกงหมิว ,วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ,โรงงานเครื่องประดับ , วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท ,วัดหวังต้าเซียน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว อ่าวรีพลัสเบย์
วันที่ 2
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 3
วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท - วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ HKG46

กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
01 – 03 มิถุนายน 2567 20,999
14 – 16 มิถุนายน 2567 18,999
22 – 24 มิถุนายน 2567 18,999
19 – 21 กรกฎาคม 2567 20,999
20 – 22 กรกฎาคม 2567 20,999
27 – 29 กรกฎาคม 2567 19,999
03 – 08 สิงหาคม 2567 19,999
10 – 12 สิงหาคม 2567 20,999
11 – 13 สิงหาคม 2567 20,999
31 สิงหาคม – 02 กันยายน 2567 18,999
06 – 08 กันยายน 2567 18,999
13 – 15 กันยายน 2567 19,999
21 – 23 กันยายน 2567 19,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน