Saturday, July 20, 2024
ทัวร์เอเชียทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

โค้ดทัวร์ :

SPHZ-13
4 วัน 3 คืน
ก.ค.-ธ.ค.67
SINGAPORE AIRLINE
29,999.-

ไฮไลท์

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
วันที่ 2
วัดพระเขี้ยวแก้ว – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - วัดซัมบาวัง -มารีน่า เบย์ แซนด์ – BUMBOAT
วันที่ 3
SKY HELIX - FREE TIME at SENTOSA - LAU PA SAT FOOD CENTER
วันที่ 4
Haji Lane - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ SPHZ-13

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 19-22 กรกฏาคม 2567
(วันหยุดยาว)
29,999.-
วันที่ 26-29 กรกฏาคม 2567
(วันหยุดยาว)
29,999.-
วันที่ 09-12 สิงหาคม 2567
(วันหยุดยาว)
29,999.-
วันที่ 11-14 ตุลาคม 2567
(วันหยุดยาว)
29,999.-
วันที่ 05-08 ธันวาคม 2567
(วันหยุดยาว)
29,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน