Saturday, July 20, 2024
ทัวร์เอเชียทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

โค้ดทัวร์ :

SPHZ-17.4
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.67-ม.ค.68
THAI LION AIR
9,999.-

ไฮไลท์

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เข้าพักที่โรงแรม
วันที่ 2
อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 3
เช็คเอ้าท์ - อิสระตามอัธยาศัย

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ SPHZ-17.4

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
25 – 27 มิถุนายน 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
02 – 04 กรกฎาคม 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
06 – 08 กรกฎาคม 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
07 – 09 กรกฎาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
09 – 11 กรกฎาคม 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
13 – 15 กรกฎาคม 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
14 – 16 กรกฎาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
16 – 18 กรกฎาคม 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
20 – 22 กรกฎาคม 2567
เสาร์ – จันทร์ วันหยุดยาว
12,999.-
21 – 23 กรกฎาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร วันหยุดยาว
12,999.-
23 – 25 กรกฎาคม 2567
อังคาร – พฤหัส
12,999.-
27 – 29 กรกฎาคม 2567
เสาร์ – จันทร์ วันหยุดยาว
12,999.-
28 – 30 กรกฎาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร วันหยุดยาว
12,999.-
30 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2567
อังคาร – พฤหัส วันหยุดยาว
12,999.-
03 – 05 สิงหาคม 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
04 – 06 สิงหาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
06 – 08 สิงหาคม 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
10 – 12 สิงหาคม 2567
เสาร์ – จันทร์ วันหยุดยาว
12,999.-
11 – 13 สิงหาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร วันหยุดยาว
12,999.-
13 – 15 สิงหาคม 2567
อังคาร – พฤหัส วันหยุดยาว
12,999.-
17 – 19 สิงหาคม 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
18 – 20 สิงหาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
20 – 22 สิงหาคม 25677
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
24 – 26 สิงหาคม 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
25 – 27 สิงหาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
27 – 29 สิงหาคม 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
31 สิงหาคม – 02 กันยาคม 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
03 – 05 กันยายน 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
07 – 09 กันยายน 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
08 – 10 กันยายน 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
10 – 12 กันยายน 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
14 – 16 กันยายน 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
15 – 17 กันยายน 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
17 – 19 กันยายน 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
21 – 23 กันยายน 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
22 – 24 กันยายน 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
24 – 26 กันยายน 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
28 – 30 กันยายน 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
29 กันยายน – 01 ตุลาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
01 – 03 ตุลาคม 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
05 – 07 ตุลาคม 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
06 – 08 ตุลาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
08 – 10 ตุลาคม 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
12 – 14 ตุลาคม 2567
เสาร์ – จันทร์ วันหยุดยาว
12,999.-
13 – 15 ตุลาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร วันหยุดยาว
12,999.-
15 – 17 ตุลาคม 2567
อังคาร – พฤหัส วันหยุดยาว
12,999.-
19 – 21 ตุลาคม 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
20 – 22 ตุลาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
22 – 24 ตุลาคม 2567
อังคาร – พฤหัส
12,999.-
26 – 28 ตุลาคม 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
27 – 29 ตุลาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
29 – 31 ตุลาคม 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
02 – 04 พฤศจิกายน 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
03 – 05 พฤศจิกายน 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
05 – 07 พฤศจิกายน 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
09 – 11 พฤศจิกายน 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
10 – 12 พฤศจิกายน 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
12 -14 พฤศจิกายน 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
16 – 18 พฤศจิกายน 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
17 – 19 พฤศจิกายน 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
19 – 21 พฤศจิกายน 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
23 – 25 พฤศจิกายน 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
24 – 26 พฤศจิกายน 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
26 – 28 พฤศจิกายน 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
01 – 03 ธันวาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
03 – 05 ธันวาคม 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
07 – 09 ธันวาคม 2567
เสาร์ – จันทร์ วันหยุดยาว
12,999.-
08 – 10 ธันวาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร
12,999.-
10 – 12 ธันวาคม 2567
อังคาร – พฤหัส วันหยุดยาว
12,999.-
14 – 16 ธันวาคม 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
15 – 17 ธันวาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
17 – 19 ธันวาคม 2567
อังคาร – พฤหัส
9,999.-
21 – 23 ธันวาคม 2567
เสาร์ – จันทร์
10,999.-
22 – 24 ธันวาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร
10,999.-
24 – 26 ธันวาคม 2567
อังคาร – พฤหัส
12,999.-
28 – 30 ธันวาคม 2567
เสาร์ – จันทร์ เทศกาลปีใหม่
12,999.-
29 – 31 ธันวาคม 2567
อาทิตย์ – อังคาร เทศกาลปีใหม่
12,999.-
31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2568
อาทิตย์ – อังคาร เทศกาลปีใหม่
12,999.-
04 – 06 มกราคม 2568
อังคาร – พฤหัส
10,999.-
05 – 07 มกราคม 2568
เสาร์ – จันทร์
10,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน