Saturday, July 20, 2024
ทัวร์เอเชียทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี วัดเบซากีย์ เกาะนูซาเปดิน่า 4 วัน 3 คืน

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี วัดเบซากีย์ เกาะนูซาเปดิน่า 4 วัน 3 คืน

โค้ดทัวร์ :

SPHZ_B1
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
THAI AIR ASIA
18,999.-

ไฮไลท์

เกาะสวรรค์บาหลี
อนุสาวรีย์มหาภารตะ
สวนพระวิษณุ
วัดเบซากี
ทานาลอท
วัดเลมปูยางค์
วัดเตียร์ตา อัมปึล

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วิหารทานาล็อท - ชายหาดจิมบาลัน
วันที่ 2
วัดเลมปูยัง - วัดเบซากีย์ – BALI SWING ชิงช้ายักษ์ - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING
วันที่ 3
ท่าเรือซานูร์ – เกาะนูซาเปอนีดา –หาดเกอลิงกิง - หาดแองเจิลส์ บิลลาบง – หาดโบรเคน-Crystal Bay
วันที่ 4
ช็อปปิ้งของที่ระลึก – สนามบิน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ SPHZ_B1

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 27-30 มิถุนายน 2567 19,999.-
วันที่ 27-30 มิถุนายน 2567 BUS 2
ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย ENGLISH SPEAKING GUIDE
20,999.-
วันที่ 04-07 กรกฏาคม 2567 19,999.-
วันที่ 11-14 กรกฏาคม 2567 19,999.-
วันที่ 19-22 กรกฏาคม 2567
(วันหยุดยาว)
20,999.-
วันที่ 26-29 กรกฏาคม 2567
(วันหยุดยาว)
21,999.-
วันที่ 01-04 สิงหาคม 2567 19,999.-
วันที่ 09-12 สิงหาคม 2567
(วันหยุดยาว)
20,999.-
วันที่ 15-18 สิงหาคม 2567 19,999.-
วันที่ 22-25 สิงหาคม 2567 19,999.-
วันที่ 29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2567
PROMOTION
18,999.-
วันที่ 05-08 กันยายน 2567 19,999.-
วันที่ 12-15 กันยายน 2567 19,999.-
วันที่ 19-22 กันยายน 2567 19,999.-
วันที่ 26-29 กันยายน 2567 19,999.-
วันที่ 03-06 ตุลาคม 2567
PROMOTION
18,999.-
วันที่ 11-14 ตุลาคม 2567
(วันหยุดยาว)
20,999.-
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2567 19,999.-
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2567 20,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน