Saturday, July 20, 2024
ทัวร์เอเชียทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี โบรโม่ 6 วัน 5 คืน

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี โบรโม่ 6 วัน 5 คืน

โค้ดทัวร์ :

SPHZ_B10
6 วัน 5 คืน
ก.ค.-ต.67
FLY SCOOT
27,999.-

ไฮไลท์

เกาะสวรรค์บาหลี
วัดเบซากี
เทือกเขา Kintamani
ทานาลอท
วัดเตียร์ตา อัมปึล
บาหลีสวิงค์

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ –สิงคโปร์- เกาะสวรรค์บาหลี – ชายหาดจิมบาลัน
วันที่ 2
วัดเบซากีย์ – เทือกเขา Kintamani - BALI SWING ชิงช้ายักษ์ - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING
วันที่ 3
ทานาลอท – ท่าเรือกีลีมานุก์ – เกตาปัง – บันยูวังกิ
วันที่ 4
Paltuding Base Camp - คาวาไฟอีเจี้ยน – โบรโม่
วันที่ 5
ภูเขาพีนันจากัน - ภูเขาไฟโบรโม่ - เมืองสุราบาย่า
วันที่ 6
เมืองสุราบาย่า – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ SPHZ_B10

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 18-23 กรกฏาคม 2567 28,999.-
วันที่ 25-30 กรกฏาคม 2567 30,999.-
วันที่ 22-27 สิงหาคม 2567 29,999.-
วันที่ 12-17 กันยายน 2567 28,999.-
วันที่ 19-24 กันยายน 2567 28,999.-
วันที่ 10-15 ตุลาคม 2567 27,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน