ทัวร์เวียดนาม ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์ บินการบินไทย 4 วัน

ทัวร์เวียดนาม ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์ บินการบินไทย  ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก , ช้อปปิ้งตลาดดังฮานอย...