ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ไหว้พระ 6 วัด 3 วัน 2คืน

3 วัน 2 คืน
มิ.ย.-ก.ค.67
THAI AIR ASIA
WordCFDHKG1
18,899

เริ่มต้น /ท่าน