Saturday, July 20, 2024
ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ไหว้พระ 6 วัด 3 วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ไหว้พระ 6 วัด 3 วัน 2คืน

โค้ดทัวร์ :

WordCFDHKG1
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.-ก.ค.67
THAI AIR ASIA
18,899

ไฮไลท์

ไหว้พระ 6 วัด : เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว
นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เทียนถาน
ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHT ริมอ่าววิคตอเรีย

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – วัดกวนไท – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - AVENUE OF STARS - ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT
วันที่ 2
เกาะลันเตา - กระเช้านองปิง 360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET
วันที่ 3
กาะฮ่องกง – จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย (รถโค้ช) – วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม -วัดฮองฮำ – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก สนามบินฮ่องกง (เซ็กแล็บก็อก) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ WordCFDHKG1

วันที่เดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
วันที่ 01-03 มิถุนายน 2567 20,899
วันที่ 08-10 มิถุนายน 2567 18,899
วันที่ 05-07 กรกฎาคม  2567 18,899
วันที่ 20-22 กรกฎาคม  2567 20,899
วันที่ 27-29 กรกฎาคม  2567 20,899

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน