Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ โอซาก้า นารา เกียวโต Freeday 4D3N(JUN-SEP 2024)(3)

โค้ดทัวร์

BT-KIX08_XJ
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ก.ย.67
ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์
25,999

ไฮไลท์

ปราสาทโอซาก้า
เมืองนารา ,วัดโทไดจิ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง,หมู่บ้านอเมริกา โอซาก้า
ศาลเจ้าสุมิโยชิ ,ย่านชินเซไก
Universal Studios Japan

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 2
ปราสาทโอซาก้า • เมืองนารา • วัดโทไดจิ
วันที่ 3
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
วันที่ 4
เมืองเกียวโต •วัดคินคะคุจิ • กิจกรรมชงชา • ศาลเจ้าเฮอัน • ท่าอากาศยานคันไซ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-KIX08_XJ

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
07 – 10 มิถุนายน 2567 25,999
14 – 17 มิถุนายน 2567 25,999
21 – 24 มิถุนายน 2567 25,999
28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 25,999
05 – 08 กรกฎาคม 2567 25,999
12 – 15 กรกฎาคม 2567 26,999
19 – 22 กรกฎาคม 2567 28,999
26 – 29 กรกฎาคม 2567 28,999
02 – 05 สิงหาคม 2567 27,999
09 – 12 สิงหาคม 2567 29,999
11 – 14 สิงหาคม 2567 29,999
16 – 19 สิงหาคม 2567 27,999
23 – 26 สิงหาคม 2567 26,999
30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2567 27,999
06 – 09 กันยายน 2567 25,999
13 – 16 กันยายน 2567 27,999
20 – 23 กันยายน 2567 27,999
27 – 30 กันยายน 2567 25,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน