Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ นาริตะ ลาเวนเดอร์ 5D3N

โค้ดทัวร์

BT-NRT07_XJ
5 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ส.ค.67
Thai Air Asia X (XJ)
26,999

ไฮไลท์

วัดนาริตะซันชินโชจิ ,ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ
สวนโออิชิ ปาร์ค ,ดชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ
ศูนย์การเรียนรู้ชงชา ,ศาลเจ้าเมจิ,
พระราชวังอิมพีเรียล ,ย่านฮาราจูกุ

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดนาริตะซันชินโซจิ • ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ
วันที่ 3
สวนโออิชิปาร์ค • จุดชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ • ศูนย์การเรียนรู้ชงชา • ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ 4
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-NRT07_XJ

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
26 – 30 มิถุนายน 2567 27,999
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 27,999
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567 27,999
03 – 07 กรกฎาคม 2567 27,999
04 – 08 กรกฎาคม 2567 27,999
05 – 09 กรกฎาคม 2567 26,999
10 – 14 กรกฎาคม 2567 28,999
11 – 15 กรกฎาคม 2567 28,999
12 – 16 กรกฎาคม 2567 28,999
18 – 22 กรกฎาคม 2567 29,999
09 – 13 สิงหาคม 2567 32,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน