Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน AlISHAN TAIPEI_APR-SEP24

โค้ดทัวร์

BT-TPE25_SL
5 วัน 4 คืน
มิ.ย.-ก.ย.67
THAI LION AIR (SL)
18,999

ไฮไลท์

เมืองหนานโถว (NANTOU),สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) ,สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดสวนกวง
เมืองเจียอี้ ,เขาอุทยานอาลีซาน (Alishan),สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) ,อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
วัดหลงซาน (Longshan Temple) ,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • เมืองเจียอี้
วันที่ 2
ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน
วันที่ 5
สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-TPE25_SL

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
01-05 มิ.ย.67 22,999
06-10 มิ.ย.67 21,999
13-17 มิ.ย.67 19,999
27 มิ.ย.-01 ก.ค.67 20,999
05-09 ก.ค.67 20,999
11-15 ก.ค.67 20,999
19-23 ก.ค.67 22,999
26-23 ก.ค.67 22,999
02-06 ส.ค.67 20,999
07-11 ส.ค.67 18,999
09-13 ส.ค.67 22,999
15-19 ส.ค.67 20,999
23-27 ส.ค.67 21,999
05-09 ก.ย.67 21,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน