Friday, June 14, 2024
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN TAIPEI_MAY-AUG24 5D4N

โค้ดทัวร์

BT-TPE36_JX
5 วัน 4 คืน
พ.ค-ส.ค.67
Starlux Airlines (JX)
23,999

ไฮไลท์

เมืองไถจง ตลาดไถจง ,
หมู่บ้านสายรุ้ง(Rainbow) ,เขาอุทยานอาลีซาน (Alishan),สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน
เมืองหนานโถว ,สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) ,วัดหลงซาน (Longshan Temple)
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89),

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2
หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองเจียอี้ • ชิมชาอู่หลง • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (นั่งรถไฟ1เที่ยว)
วันที่ 3
เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองไทเป
วันที่ 5
Germanium • ถ่ายรูปกับตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • เมืองเถาหยวน • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-TPE36_JX

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
15-19 พ.ค.67 23,999
15-19 มิ.ย.67 24,999
08-12 ส.ค.67 25,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน