Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN 5 วัน 4 คืน

โค้ดทัวร์

BT-TPE63_JX
5 วัน 4 คืน
ต.ค.67
Starlux Airlines (JX)
23,999

ไฮไลท์

เมืองไถจง ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ(Zhongshe Flower Garden)
เมืองหนานโถว สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)
วัดหลงซาน (Longshan Temple) ,ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต
ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
วันที่ 2
เมืองไถจง • สวนดอกไม้จงเช่อ • เมืองหนานโถว • ชิมชาอู่หลง • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระ
วันที่ 3
ฟาร์มแกะฉิงจิ้ง • สะพานกระจกฉิงจิ้ง • เมืองผู่หลี • ปราสาทนีน่าช้อคโกแลต • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5
Germanium • ถ่ายรูปกับตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • เมืองเถาหยวน •สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-TPE63_JX

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
12-16 ต.ค.67 26,999
23-27 ต.ค.67 23,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน