Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI_บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน

โค้ดทัวร์

BT-TPE89_TG
4 วัน 3 คืน
ต.ค.67
THAI AIRWAYS
33,999

ไฮไลท์

เส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี ,ชม ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นชั้น 89)
ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู ,ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง(Rainbow Village)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี ● เมืองไทเป
วันที่ 2
ร้านพายสับประรด ● ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ● Germanium ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
ศูนย์เครื่องสำอาง ● เมืองหนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต ● แช่น้ำแร่
วันที่ 4
หมู่บ้านสายรุ้ง ● เมืองเถาหยวน ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-TPE89_TG

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
11-14 ต.ค. 67 35,999
23-26 ต.ค. 67 33,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน