Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน

โค้ดทัวร์

CSXVZ0124
5 วัน 4 คืน
มิ.ย.-ส.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
22,888

ไฮไลท์

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
หอเถิงหวัง
ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว
ภูเขาหลิงซาน
ร้าน POP MART

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว - โรงแรมที่พัก
วันที่ 2
เมืองฉางซา - เมืองหนานชาง - หอเถิงหวัง (ถ่ายรูปด้านนอก) - เมืองอู้หยวน - ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว
วันที่ 3
เมืองอู้หยวน - เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ - ตัวเมืองซ่างเหรา
วันที่ 4
เมืองซ่างเหรา - ภูเขาหลิงซาน - กระจกแห่งท้องฟ้า - เมืองหนานชาง - ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง
วันที่ 5
เมืองหนานชาง - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ (ตึก Changsha IFS + ร้าน POP MART) - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ CSXVZ0124

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 09 – 13 มิถุนายน 2567 22,888
วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2567 23,888
วันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2567 22,888
วันที่ 05 – 09 กรกฎาคม 2567 23,888
วันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2567 22,888
วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2567 23,888
วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2567
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
24,888
วันที่ 04 – 08 สิงหาคม 2567 22,888
วันที่ 07 – 11 สิงหาคม 2567 23,888
วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2567 23,888
วันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2567 22,888
วันที่ 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2567 23,888

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน