Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง 3 วัน 2 คืน

โค้ดทัวร์

CXRFD0524
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
11,888

ไฮไลท์

สวนสนุกวินวันเดอร์สญาจาง
Jungle Café
บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
โรงแรมระดับ 4 ดาว

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานกามซัญ (ญาจาง) - วัดโพนากา - Jungle Café - วัดลองเซิน - โบสถ์หินญาจาง - อาคารรูปทรงดอกบัว - ตลาดกลางคืนญาจาง
วันที่ 2
นั่งกระเช้าสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ - สวนสนุกวินวันเดอร์สญาจาง (เต็มวัน) - นั่งกระเช้ากลับสู่ตัวเมืองญาจาง
วันที่ 3
ท่าอากาศยานกามซัญ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ CXRFD0524

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 13,888
วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2567 14,888
วันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2567 14,888
วันที่ 09 – 11 สิงหาคม 2567 14,888
วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2567 13,888
วันที่ 13 – 15 กันยายน 2567 13,888
วันที่ 27 – 29 กันยายน 2567 11,888
วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2567 14,888
วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2567 13,888

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน