Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

โค้ดทัวร์

DADFD0424
3 วัน 2 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
14,888

ไฮไลท์

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – สะพานมังกร
วันที่ 2
วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – บานาฮิลล์ – โซนสวนดอกไม้ – สะพานโกเด้นบริดจ์ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สวนสนุก – สะพานโกเด้นบริดจ์
วันที่ 3
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ DADFD0424

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567 14,888
วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2567 14,888
วันที่ 28 – 3 มิถุนายน 2567 14,888
วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2567
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา
15,888
วันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2567
วันเฉลิมฯ รัชกาลที่ 10
15,888
วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2567 14,888
วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2567 14,888
วันที่ 06 – 08 กันยายน 2567 13,888
วันที่ 20 – 22 กันยายน 2567 14,888
วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2567
วันนวมินทรมหาราช หรือ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
16,888
18 – 20 ตุลาคม 2567 14,888

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน