Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน นอนบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

โค้ดทัวร์

DADVZ0524
4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
13,888

ไฮไลท์

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – สะพานมังกร
วันที่ 2
สวนเอเปค – ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน
วันที่ 3
บานาฮิลล์ – โซนสวนดอกไม้ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สวนสนุก
วันที่ 4
สะพานโกเด้นบริดจ์ – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ DADVZ0524

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567
วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
15,888
วันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2567 15,888
วันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2567 15,888
วันที่ 29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567 15,888
วันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2567 15,888
วันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2567
วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา
16,888
วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2567
วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา,วันหยุดชดเชย
16,888
วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2567
วันแม่แห่งชาติ
16,888
วันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2567 15,888
วันที่ 31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2567 15,888
12 – 15 กันยายน 2567 15,888
19 – 22 กันยายน 2567 13,888
26 – 29 กันยายน 2567 15,888
03 – 06 ตุลาคม 2567 15,888
05 – 08 ตุลาคม 2567 15,888
10 – 13 ตุลาคม 2567
วันนวมินทรมหาราช หรือ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
16,888
12 – 15 ตุลาคม 2567
วันนวมินทรมหาราช หรือ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
16,888
18 – 21 ตุลาคม 2567 15,888
19 – 22 ตุลาคม 2567 15,888

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน