Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์เวียดนามเหนือ จีน เที่ยว 2 ประเทศ 5 วัน 4 คืน

โค้ดทัวร์

HANVN0324
5 วัน 4 คืน
ก.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
18,888

ไฮไลท์

หมู่บ้านแม้ว
ยอดเขาฟานซีปัน
หอ Chuzi
โมอาน่า คาเฟ่

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย (ฮานอย) - เมืองลาวไก
วันที่ 2
เมืองลาวไก - ด่านพรมแดนเวียดนามและจีน - เมืองผิงเปียน (ประเทศจีน) - หมู่บ้านแม้ว - OPTION TOUR : อุทยานแห่งชาติ Daweishan (รวมรถราง)
วันที่ 3
เมืองผิงเปียน - เมืองเหมิงจือ - ร้านสินค้าพื้นเมือง - เมืองก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานเหมิงจือ - หอ Chuzi - ศูนย์ยาสมุนไพรของจีน - เมืองเหอโขว่ - ด่านพรมแดนเวียดนามและจีน - เมืองลาวไก (ประเทศเวียดนาม) - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา
วันที่ 4
เมืองซาปา - สถานีรถไฟ SUN PLAZA - นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน - โมอาน่าคาเฟ่ - กรุงฮานอย - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่ 5
กรุงฮานอย - ทะเลสาบตะวันตก - เจดีย์เฉินก๊วก - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ HANVN0324

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2567 20,888
วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2567 20,888
วันที่ 09 – 13 สิงหาคม 2567 20,888
วันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2567 18,888
วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2567 18,888
วันที่ 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2567 18,888
วันที่ 05 – 09 กันยายน 2567 18,888
วันที่ 12 – 16 กันยายน 2567 18,888
วันที่ 18 – 22 กันยายน 2567 18,888
วันที่ 20 – 24 กันยายน 2567 18,888
วันที่ 25 – 29 กันยายน 2567 18,888
วันที่ 27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2567 18,888

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน