Saturday, July 20, 2024
ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน

โค้ดทัวร์ :

HKG50
3 วัน 2 คืน
ต.ค.67
THAI AIR ASIA (FD)
24,999

ไฮไลท์

รีพลัส เบย์ (Repulse Bay),เจ้าพ่อกวนอู วัดกวนไท (Kwan Tai Temple),ชมโชว์แสง สี เสียง (The Symphony of Lights)
ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ (Hung Hom Kwun Yum Temple) ,วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – รีพลัสเบย์ - จุดชมวิว-VICTORIA – วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือจิมซาจุ่ย - พิเศษ!! ชมโชว์-แสงสีเสียง
วันที่ 2
ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน
วันที่ 3
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการ

โค้ดทวร์ HKG50

กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
05 – 07 ตุลาคม 2567 26,999
11 – 13 ตุลาคม 2567 26,999
12 – 14 ตุลาคม 2567 27,999
13 – 15 ตุลาคม 2567 27,999
18 – 20 ตุลาคม 2567 26,999
19 – 21 ตุลาคม 2567 24,999
20 – 22 ตุลาคม 2567 24,999
21 – 23 ตุลาคม 2567 24,999
23 – 25 ตุลาคม 2567 26,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน