Friday, June 14, 2024
spot_img

ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6 วัน 5 คืน

โค้ดทัวร์

KMG8L0124
6 วัน 5 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
ลัคกี้แอร์
20,888

ไฮไลท์

ตำหนักทอง
สวนน้ำตกคุนหมิง
เมืองโบราณต้าหลี่
สระมังกรดำ
เมืองโบราณจงเตี้ยน
ช่องแคบเสือกระโจน
วัดลามะซงจ้านหลิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน
วันที่ 2
ตำหนักทอง – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่
วันที่ 3
วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า)
วันที่ 4
วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 5
อุทยานหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) - ความประทับใจแห่งลี่เจียง - นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่เมืองคุนหมิง - เมืองคุนหมิง
วันที่ 6
วัดหยวนทง - ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก – เมืองโบราณกวนตู้ – ท่าอากาศยานนานา ชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ KMG8L0124

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 11 – 16 มิถุนายน 2567 22,888
วันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2567 20,888
วันที่ 03 – 08 กันยายน 2567 23,888
วันที่ 14 – 19 กันยายน 2567 23,888
วันที่ 21 – 26 กันยายน 2567 23,888
วันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2567
วันหยุดวันปิยมหาราช
24,888

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน