Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

โค้ดทัวร์

KMGFD0224
6 วัน 5 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
24,888

ไฮไลท์

ภูเขาหิมะมังกรหยก
เมืองโบราณต้าหลี่
เมืองโบราณลี่เจี่ยง
โชว์จางอี้โหมว
เมืองโบราณจงเตี้ยน
เมืองโบราณแชงกรีล่า

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่
วันที่ 2
เมืองต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า – หมู่บ้านสี่โจว – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า)
วันที่ 3
เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 4
เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) – อุทยานน้ำหยก
วันที่ 5
นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่ เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ตำหนักทอง – ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ KMGFD0224

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 06 – 11 มิถุนายน 2567 26,888
วันที่ 13 – 18 มิถุนายน 2567 26,888
วันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2567 26,888
วันที่ 27 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567 26,888
วันที่ 04 – 09 กรกฎาคม 2567 24,888
วันที่ 22 – 27 สิงหาคม 2567 26,888
วันที่ 29 สิงหาคม – 03 กันยายน 2567 26,888
วันที่ 05 – 10 กันยายน 2567 26,888
วันที่ 12 – 17 กันยายน 2567 26,888
วันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2567
วันหยุดชดเชยวันนวมินทรมหาราช
27,888
17 – 22 ตุลาคม 2567 26,888
24 – 29 ตุลาคม 2567 26,888

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน