Friday, June 14, 2024
spot_img

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน

โค้ดทัวร์

KMGMU0124
5 วัน 4 คืน
มิ.ย.-ก.ค.67
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
22,888

ไฮไลท์

สวนน้ำตกคุนหมิง
ตำหนักทอง
วัดหยวนทง
ภูเขาหิมะมังกรหยก
อุทยานน้ำหยก
ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่
วันที่ 2
เมืองต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า)
วันที่ 3
เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 4
เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) – อุทยานน้ำหยก - เมืองฉู่ฉง
วันที่ 5
เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ตำหนักทอง – วัดหยวนทง – ท่าอากาศยานนานาชาติ คุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ KMGMU0124

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 06 – 10 มิถุนายน 2567 22,888
วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2567 22,888
วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2567 22,888
วันที่ 27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 23,888

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน