Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์จีน ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน

โค้ดทัวร์

PEKCA0324
5 วัน 3 คืน
มิ.ย.67
แอร์ไชน่า
23,888

ไฮไลท์

กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน อวี้เหอหยวน
ถนนโบราณเฉียนเหมิน
หอสักการะฟ้าเทียนถาน
ถนนหวังฟูจิ่ง
OUTLET BEIJING

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน
วันที่ 3
หอสักการะฟ้าเทียนถาน – ร้านยางพาราหรือร้านไข่มุก – วัดลามะ – ถนนหวังฝูจิ่ง - เมืองโบราณใต้ดิน
วันที่ 4
กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) – ร้านบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก - เดอะเพลส
วันที่ 5
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก - OUTLET BEIJING – ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ PEKCA0324

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 06 – 10 มิถุนายน 2567 23,888
วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2567 23,888
วันที่ 28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567 23,888

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน