Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์จีน ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน

โค้ดทัวร์

PKXVZ0124
5 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ธ.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์ไลน์
18,888

ไฮไลท์

กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน
หอสักการะฟ้าเทียนถาน
ถนนโบราณเฉียนเหมิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน
วันที่ 2
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ร้านไข่มุก – ถนนหวังฝูจิ่ง - เมืองโบราณใต้ดิน
วันที่ 3
ร้านบัวหิมะ - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) – ร้านยางพารา - ผ่านชมสนามกีฬารังนก
วันที่ 4
หอสักการะฟ้าเทียนถาน – ร้านหยก - POP MART – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – BEIJING FUN - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ PKXVZ0124

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2567 18,888
วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2567 18,888
วันที่ 27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 18,888
วันที่ 28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567 18,888
วันที่ 29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2567 18,888
วันที่ 04 – 08 กรกฎาคม 2567 19,888
วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2567 19,888
วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2567 20,888
วันที่ 05 – 09 กันยายน 2567 20,888
วันที่ 07 – 11 กันยายน 2567 20,888
วันที่ 12 – 16 กันยายน 2567 20,888
วันที่ 14 – 18 กันยายน 2567 20,888
วันที่ 19 – 23 กันยายน 2567 20,888
วันที่ 21 – 25 กันยายน 2567 20,888
วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2567
วันหยุดวันนวมินทรมหาราช
22,888
วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2567
วันหยุดวันนวมินทรมหาราช
22,888
วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2567 21,888
วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2567
วันหยุดวันปิยมหาราช
22,888
วันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2567 21,888
วันที่  26 – 30 ตุลาคม 2567 21,888
วันที่ 31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2567 21,888
วันที่ 02 – 06 พฤศจิกายน 2567 19,888
วันที่ 07 – 11 พฤศจิกายน 2567 20,888
วันที่ 09 – 13 พฤศจิกายน 2567 20,888
วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2567 20,888
วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2567 20,888
วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2567 20,888
วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2567 20,888
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2567 20,888
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2567 20,888
วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2567
วันหยุดวันพ่อแห่งชาติ
22,888
วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2567
วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ
22,888
วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2567 21,888
วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2567 21,888

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน