Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน

โค้ดทัวร์

TFUVZ0324
5 วัน 4 คืน
ก.ย.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
22,888

ไฮไลท์

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติหวงหลง
ร้าน POP MART
ถนนคนเดินชุนซีลู่
รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์
ถนนคนเดินไท่กู่หลี่

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ - โรงแรมที่พัก
วันที่ 2
เฉิงตู - ทะเลสาบเต๋อซี - เมืองโบราณซงพาน - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเวียนในอุทยาน) - เมืองฉวนจู่ซื่อ
วันที่ 4
เมืองฉวนจู่ซื่อ - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองตูเจียงเอี้ยน
วันที่ 5
เมืองตูเจียงเอี้ยน - ร้านยาจีน - เมืองเฉิงตู - ร้านหมอนโอโซน - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ - ร้าน POP MART - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ TFUVZ0324

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 25 – 29 กันยายน 2567 22,888
วันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2567
(วันนวมินทรมหาราช)
25,888
วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2567 25,888
วันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2567
(วันปิยมหาราช)
26,888

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน