Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์ลาว 4 วัน 3 คืน

โค้ดทัวร์

VTEFD0124
4 วัน 3 คืน
ก.ค.-ต.ค.67
Air Asia
14,888

ไฮไลท์

น้ำตกตาดกวางสี
วัดวิชุนราช
วัดเซียงทอง
บลูลากูน
พระธาตุหลวง
ประตูชัย
สะพานสีฟ้า

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต - วัดสีเมือง – พระธาตุหลวง - ประตูชัย วังเวียง - ถนนคนเดินวังเวียง
วันที่ 2
บลูลากูน – ถ้ำปูคำ – สะพานสีฟ้า - ล่องเรือแม่น้ำซอง – สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง - เมืองหลวงพระบาง – วัดใหม่
วันที่ 3
วันที่ 3
วันที่ 4
ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี – ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ VTEFD0124

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2567 18,888
วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2567 18,888
วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2567 14,888
วันที่ 06 – 09 กันยายน 2567 14,888
วันที่ 20 – 23 กันยายน 2567 14,888
วันที่ 04 – 07 ตุลาคม 2567 15,888
วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2567 18,888
วันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2567 17,888

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน