Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์ญี่ปุ่น เลทส์โก นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต

โค้ดทัวร์

ZGNGO-2409SQ
7 วัน 4 คืน
ต.ค.-พ.ย. 67
สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)
47,990

ไฮไลท์

นาโกย่า ,นาโกย่า
คามิโคจิ ,วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ,ซุ้มประตูสีแดง
ปราสาทโอซาก้า

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
วันที่ 2
สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น - นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า
วันที่ 3
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มัตสึโมโต้ - คามิโคจิ - อิออน
วันที่ 4
เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โอซาก้า - ชินไซบาชิ
วันที่ 5
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
วันที่ 6
ดิวตี้ฟรี - ปราสาทโอซาก้า -ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
วันที่ 7
สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ ZGNGO-2409SQ

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
08 – 14 ตุลาคม 2567 49,990
13 – 19 ตุลาคม 2567 49,990
21 – 27 ตุลาคม 2567 49,990
31 ต.ค. – 06 พ.ย. 2567 49,990
03 – 09 พฤศจิกายน 2567 47,990

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน