Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์ญี่ปุ่น เลทส์โก นาโกยาม่า มัตสึโมโต

โค้ดทัวร์

ZGNGO-2412SQ
6 วัน 4 คืน
ตุ.ค-พ.ย.67
สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)
49,990

ไฮไลท์

หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ,ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน ย
คามิโคจิ ,หมู่บ้านนาราอิจุกุ
ปราสาทมัตสึโมโต้
ภูเขาไฟฟูจิ

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
วันที่ 2
สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่าย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
วันที่ 3
มัตสึโมโต้ - คามิโคจิ - หมู่บ้านนาราอิจูกุ - เก็บภาพประทับใจ “ปราสาทมัตสึโมโต้” - อิออนมอลล์
วันที่ 4
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
วันที่ 5
วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ 6
สนามบินนาริตะ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ ZGNGO-2412SQ

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
20 – 25 ตุลาคม 2567 51,990
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2567 49,990

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน